Een historische plek tussen Ringdijk en Oude Maas

‘s Morgens wakker worden met het uitzicht op een altijd doorgaand scheepvaartverkeer, glijdend over de Oude Maas, Beneden-Merwede en de Noord. Wonen op een locatie die al sinds mensenheugnis belangrijk is voor de Hollandse economie. Dichtbij die ene brug die Zwijndrecht aan Dordrecht knoopt, de Stadsbrug.

Deze historische plek in Zwijndrecht krijgt weer toekomst. Ooit de locatie van een rijstpellerij met diezelfde naam, nu een woonwijk in wording op een plek zoals je die nergens in Zwijndrecht tegenkomt.

Aan de 'achterzijde' ligt de Ringdijk. Euryza is daarmee een echte buitendijkse ontwikkeling. Dichter aan het water kunt u bijna niet wonen.

Situatieschets met de nieuwste deelplannen 'Nouv'eau' en 'Oeverture'.